Jaká je vaše ideální váha?

Share/Bookmark
13.4.2010

Odpovědět na tuto otázku je i není jednoduché. Existují obecné formulky, podle kterých se dá vypočítat ideální hmotnost jedince.

Popis metod

Například známý Brockův index říká, že bychom měli v dospělosti vážit tolik, kolik měříme mínus 100. Ženy by si měly od tohoto výsledku odečíst asi 10%, muži mohou naopak 10% přičíst. Pro rychlou orientaci užíváme Queteletův index tělesné hmotnosti BMI. Při výpočtu BMI vycházíme opět z tělesné výšky a celkové hmotnosti (BMI = kg/m2). Optimální rozmezí BMI pro ženy leží mezi hodnotami 18,5-24, u mužů 20-25. Má-li žena 60 kg a měří 165 cm, vyjde jí BMI 22,05 – její tělesná hmotnost je v normě. BMI však bohužel nedokáže zhodnotit „kvalitu“ hmotnosti. Podle indexu tělesné hmotnosti nepoznáme čím jsou celkové kilogramy vytvořeny. V zásadě platí, že většina lidí má zvýšenou hmotnost díky vysokém množství tělesného tuku.     V těchto případech se dá podle BMI orientovat.

Ovšem u některých jedinců (typicky u sportovců silových disciplín) nelze při výpočtu ideální váhy BMI použít. Takový kulturista před soutěží, který má 110 kg a měří 180 cm, dosahuje BMI 33,95 - měl by být zařazen do oblasti obezity I. stupně. V jeho případě však o obezitě nemůže být ani zmínky. Při určení procenta tělesného tuku zjistíme, že se pohybuje někde kolem 5%. Přitom optimální rozmezí procentuálního obsahu tuku v těle pro muže mladšího věku se udává mezi 8-20%. Takovýchto případů, kdy se BMI nedá při určování ideální hmotnosti užít je však spíše poskrovnu.

Na druhou stranu jsou i opačné případy. Často se může člověk nacházet v „optimálním“ rozmezí indexu tělesné hmoty a přesto je jeho množství tuku v těle zvýšené. Dle poměru váhy ku výšce vyjde hodnota BMI u ženy například 23, takže na první pohled je vše OK. Po přesném určení množství tuku v těle však zjistíme, že tuková tkáň tvoří více než 30% hmotnosti těla a musíme pak označit takového jedince za obézního. Co je příčinou toho, že BMI je pěkně v normě, ale tuk přesto přesahuje rizikové hodnoty? Je to nízké zastoupení aktivní (svalové) hmoty. Náš současný sedavý způsob života nám neumožňuje budovat nebo aspoň udržovat optimální množství kosterního svalstva. Jelikož tuk je lehký (má v sobě asi jen 15% vody), nemusí se zmnožení tukové tkáně na celkové hmotnosti jinak výrazně projevit. Naopak přibereme-li svalovinu, která je velice těžká (svalové buňky obsahují přes 72% vody), jdou kilogramy jednoznačně nahoru.

Problém ideální váhy můžeme shrnout takto - ideální tělesná hmotnost je údaj velmi individuální. Má na něj vliv celková stavba těla, věk, zdravotní stav a genetické faktory. Optimální hmotnost, kterou bychom si měli v dospělosti udržovat tak leží u každého jinde.

Orientačně se můžeme posoudit dle BMI, více nám však o kvalitě složení těla řeknou pokročilejší antropometrické metody (kaliper, hydrodenzitometrie, bioelektrická impedance). Data získaná měřením je dobré nechat posoudit  profesionálem. Rozhodně nedoporučujeme snažit se za každou cenu vtěsnat do nějakých obecných škatulek - pokud si nejste jistí, vyhledejte raději pomoc odborníků -  ušetříte čas, peníze a vyhnete se zbytečným zdravotním komplikacím pramenících z nevhodných dietních intervencí.

Mgr. Chadim

Diskuze

Nebyly nalazeny žádné příspěvky.