Obsah tréninkových plánů

Share/Bookmark
8.2.2011

Vysvětlivky pro obsah tréninkových plánů

 • VSTUPNÍ KONZULTACE - vstupní konzultace probíha osobní nebo telefonickou formou podle domluvy a dostupnosti s trenérem. Konzultace trvá v rozsahu 20-30 min. a zahrnuje vyplnění dotazníku (vaše minulost, časové možnosti apod.) a určení cílů - závod. Na základě toho si trenér sestaví RTC
 • RTC - neboli roční tréninkový cyklus si trenér připravý na základě vstupního dotazníku. RTC zahrnuje komplexní přehled závodů a rozvržení sezony v rámci objemů a intenzity
 • SESTAVENÍ TRÉNINKOVÉHO PLÁNU - trenér Vám sestaví plán v týdenním nebo měsíčním cyklu.Sestavení tréninkového plánu je pomocí deníku inTrener - http://www.intrener.cz/manual
 • ÚPRAVA PLÁNU - trenér Vám vždy na základě nemoci nebo změny časových plánů trénink upraví
 • ROZPIS INTENZIT POMOCÍ TF- na základě zátěžového vyšetření a určení ANP (neboli anaerobního prahu) Vám trenér zvolí tepová pásma pro trénink. Tepovou frekvenci (TF) Vám trenér podrobně rozepíše do tréninkového plánu. V případě, že nebudete mít zátěžové vyšetření, TF Vám trenér určí podle karvonenovy rovnice neboli klidové a maximální TF
 • FOTO A VIDEODOKUMENTACE CVIKŮ - do tréninkového plánů Vám trenér kromě vytrvalostních aktivit bude pravidelně zařazovat fukční trénink, neboli posilování s vlastní váhou nebo s pomůckami (TRX, míče, bosu apod.) Výběr cviků bude uváděn na fotkách nebo ve videu. Trenér Vám také urči počet opakování a sérií.
 • KOMUNIKACE S TRENÉREM PŘES KOMUNIKÁTOR - v případě dotazů a další komunikace, budete pravidelně komunikovat v deníku intrener s trenérem přes chat neboli komunikátor. Reakce trenéra na dotaz je do 48h
 • ZÁVODNÍ STRATEGIE A VÝŽIVA PŘED ZÁVODEM - trenér Vám určí před závodem strategii závodu, podle trénovanosti tempo závodu, které bystě měli zvládnout Dále Vám doporučí vhodné výživové doplnky před závodem a v průběhu závodu a jídelníček 2dny až den před startem..
 • ZPĚTNÉ KOMENTÁŘE K TRÉNINKOVÝM ZÁZNAMŮM - trenér Vám bude pravidelně v týdenním cyklu podávat zpětnou vazbu k Vaším tréninkovým záznamům, které si budete evidovat v deníku inTrener.
 • KOMUNIKACE S TRENÉREM PŘES MESSENGER/VIBER/TELEFON - v případě dotazů a další komunikace, budete pravidelně komunikovat s trenérem přes messenger nebo viber či telefon. Reakce trenéra na dotaz je do 5h
 • KONTROLA TRÉNINKOVÝCH DAT PŘES GARMINCONNECT - trenér Vám bude pravidelně v týdenním cyklu kontrolovat Vaše tréninková data přes garminconncet https://connect.garmin.com/signin/ nebo jinou aplikaci. Tím eliminujete chyby v tréninku. Trenér automaticky uvidí Vaši reakci těla na zátěž pomocí tepové frekvence a výkonu
 • STUPEŇ UNAVY NA AKTUÁLNÍ TRÉNINK - do Vašich záznamů tréninkového deníku inTrener si budete pravidelně zapisovat pocitový stupeň únavy podle škály hodnocení 1-5. Na základě toho trenér v rámci týdenního cyklu posoudí, jestli je výkon adekvátní únavě a Vašich pocitů a podle toho upraví plán na další týden,
 • VYHODNOCOVÁNÍ SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH AKTIVIT - pro Vaší motivaci a přehled bude provádět trener vždy v týdenním cyklu zpětné vyhodnocení splněných aktivit formou +- bodů. Na konci týdne udělá procentuální vyhodnocení. Podle toho uvidíte, jestli Vás trénink směřuje správným směrem a zvládáte osobní život a tréninkové aktivity v ideálním poměru. Pro ideální rozvoj je důležité plnit min. 75% plánovaného tréninku.
 • ROZPIS INTENZIT POMOCÍ VÝKONU - trenére Vám kromě tepové frekvence, rozepíše hodnoty výkonu k danné sportovní disciplníně. Hodnoty výkonu budou převázně vycházet ze série testů a ANP. Výhodou je pravidelně testování výkonu v 1-2 měsíčným cyklu. Tím můžete sledovat také progressi vaší kondice. U plavání je určeno tempo na 100. Vycházet se bude z testů na 400 - 1000m. U kola se určí výkon pomocí testu FTP důležité je vlastnit wattmetr nebo min. trenažer s měřením wattů. U běhu je určeno tempo/km a bude se vycházet z testů na 3-5km.
 • OSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK 1NA1 - s trenérem se domluvíte na osobním individuálním tréninku, kde Vám trenér kontroluje převážně techniku a provádí videoanalýzu. Dále se Vám trenér věnuje převážně v rámci nových tréninkových motivů pro vysvětlení pojmů, které pak lépe pochopíte pro další trénink.

Diskuze

Nebyly nalazeny žádné příspěvky.