Jak začít?

Cílem tréninku a nutričního poradenství je předávání kvalitních a relevantních informací, které umožní klientovi racionálně upravit stravovací a pohybové zvyklosti.

Jak začít?

  • Definujte si svůj cíl
  • Vyberte program
  • Vyplňte objednávku
  • O vše ostatní se společně postaráme

Na základě přiměřené změny životního stylu dochází k formování postavy, snížení rizika vzniku civilizačních onemocnění či k léčbě již vzniklých poruch látkové výměny. Snahou je pomoci klientovi najít pro něj nejvhodnější postup, který mu umožní dosáhnout požadovaných cílů.

Výsledkem spolupráce klienta a trenéra je získání a udržení optimální tělesné hmotnosti, kompozice těla, normalizace stavu látkové výměny a zabránění předčasnému rozvoji nejčastějších civilizačních onemocnění.

 

Důležité je, že pracujeme pouze s přirozenou stravou a pohybem.

Redukce nadváhy, úprava metabolismu tuků, cholesterolu atd. je založena především na změně životního stylu. Žádné redukční koktejly, čaje, tabletky, náplasti, spalovače, či dokonce vibrační pásy, elektrické myostimulátory problém sami o sobě nevyřeší. Je třeba působit na skutečnou příčinu nadváhy a zdravotních obtíží...

V poradenském procesu jde o partnerský vztah mezi klientem a jeho koučem. Klient se vědomě a aktivně spolupodílí na tvorbě výživových a pohybových doporučení. Není v úloze pasivního příjemce rad. V takovém případě se stává závislou osobou, která je pouhým vykonavatelem doporučení jiné osoby.

Nechat se pasivně vést je určitě jednodušší způsob, ale dosažené výsledky jsou jen krátkodobé, vratké a v delším období trvale neudržitelné.

Dříve nebo později, z časových nebo finančních důvodů, spolupráce s poradcem končí a KLIENT JE OPĚT TAM, KDE BYL. Chceme-li dosáhnout kvalitních výsledků a ty trvale udržet je nutný jiný postup. Je to přístup založený na aktivní spolupráci obou zúčastněných stran.

Z dlouhodobého pohledu přináší tato forma spolupráce podstatně lepší výsledky. Věřte, že jedině "zúčastněný" klient může být úspěšný. Možná jste si již mnohokrát ověřili, že držením konkrétně rozepsaného jídelníčku lze během krátké doby dosáhnout určitých výsledků. Ale také jste se již určitě přesvědčili, že po několika týdnech, po ukončení dietování jste se ocitli opět na původní úrovni či se „propadli“ ještě na horší stav než který panoval před intervencí.

SMYSLEM NENÍ DRŽET DIETU. Ta dříve nebo později určitě skončí. Jedná se opravdu o změnu myšlení, chování a následně trvalou úpravu životního stylu. Vzezření naší postavy, celkový zdravotní stav se utváří měsíce a roky. Krátkodobá stravovací či pohybová opatření jsou jen bezvýznamnou kapkou v moři dlouhých desetiletí nezdravého života. Často praktikované nepřiměřené až extrémní stravovací postupy člověka jednoznačně poškozují. Bohužel na trhu se stále vyskytuje mnoho výživových poradců, kteří na základě svých neodborných postupů dokážou dosáhnout u klienta jistých krátkodobých úspěchů, ale v dlouhodobém horizontu jeho postavě a metabolismu ubližují. Stejně tak to dopadá, když si jedinec sám naordinuje určitý stravovací postup či komerční přípravek. Již během prvního týdne může zaznamenat první "výsledky". Dosáhnul je za cenu fyzického a psychického strádání, které však musí dříve nebo později skončit. Určitě již máte ozkoušeno, že žádná dieta či doplněk stravy - sami o sobě nadváhu či zdravotní problémy nevyřešily.

Jak tedy jednou pro vždy nad obezitou a poruchami látkové výměny zvítězit?
Základem je pochopení příčin vzniku nadváhy, zdravotních obtíží. Proč, na základě čeho, k problému došlo. V devíti z deseti případů se jedná o nevhodné stravovací a pohybové zvyklosti (podpořené genetickou náchylností k danému onemocnění). Pouhým určením skutečných viníků ještě nemáme vyhráno. Je to jen výchozí bod, od kterého se odrazíme. Teď, když známe příčiny, můžeme cíleně zaútočit. Smyslem není stávající stravovací a pohybový režim totálně překopat. To by k ničemu dobrému nevedlo. Vždy musíme respektovat individuální možnosti daného klienta. My si klidně můžeme vytvořit fantastický jídelníček, nachystat nejoptimálnější tréninkový plán, který by přinesl nejlepší výsledky. Jenže tento ideální stav v praxi nakonec nelze použít. Takový postup je k ničemu. Musíme se držet reality. Nejsme profesionální sportovci, kteří se ráno probudí a celý den se točí jen kolem tréninku, stravy a odpočinku. Musíme chodit do zaměstnání, zajišťovat chod domácnosti, starat se o rodinu... Jediné co má možnost na úspěch je nenásilná, citlivá modifikace stávající stravy a fyzické aktivity, které zapadnou do denního programu a životního stylu klienta. Nové zvyklosti je třeba dále upevňovat vydržet s nimi napořád. Věřte, že i malé změny dokáží v dlouhodobém horizontu přinášet velké výsledky.

Možná vám připadá, že je nereálné upravit zažité stravovací a pohybové stereotypy. Že jste prací, rodinou a dalšími povinnostmi natolik vytíženi, že se nemůžete dopracovat k optimálnímu stravovacímu a pohybovému režimu. Materiální, časové, finanční možnosti špičkového sportovce prostě nemáte. To však neznamená, že nemůžete dosáhnout svých cílů!

Při dobré vůli se vždy podaří mnoho vykonat. Pěkně tvarované tělo, výborný fyzický, psychický a zdravotní stav vám budou odměnou za zdravý životní styl.

Využijete-li našich služeb. Vytvoříme společně účinný, dlouhodobě použitelný stravovací a pohybový program, který vám zajistí kvalitní a trvalé výsledky. Těšíme se na spolupráci s vámi!