Přínos strečinku

Share/Bookmark
27.12.2009

Strečink je však přínosem pouze tehdy, je-li prováděn zprávnou technikou.

Pohyblivost se zvyšuje tím, že dochází k prodlužování tkání a svalů pravidelným, řádným strečinkem. Pohyblivost se naopak snižuje, jestliže nejsou tyto tkáně po určitou dobu protahovány, nebo nedochází k jejich dostatečné činnosti.

Přínosy strečinku:

  • prohloubení duševní a tělesné relaxace
  • snižuje nebezpečí úrazu
  • snížení pravděpodobnosti onemocnění páteře
  • může snížit svalovou bolestivost
  • může snížit svalové napětí

Strečink je však přínosem pouze tehdy, je-li prováděn zprávnou technikou.

Při špatném způsobu provedení může mít opačný efekt, proto dbejte na správnou techniku provedené a správné dýchání.

Technika strečinku:

Strečink dělíme na statický a dynamický:

Statický strečink znamená  protažení svalu do krajní polohy a její udržení. Tento způsob je doporučován na konci tréninku jako relaxace, nebo jako kompenzační cvičení pro určitý druh sportu.

Technika provedení: dlouhodobá výdrž v krajní poloze 20-30 s. Důležité je správné dýchání.Cvik neprovádět rychle, ale velmi pomalu.

Dynamický strečink zahrnuje skoky, odrazy, nekoordinované a rytmické pohyby. Hnací silou je pohybová energie, která vede ke zvýšení rozsahu pohybu. Tento způsob je doporučován na začátku tréninku pro rozcvičení organismu.

Technika provedení: krátká výdrž v poloze- švihový způsob protažení (kroužení rukou ramen apod.)

Bc.Petr Kopřiva

Diskuze

Nebyly nalazeny žádné příspěvky.